Lịch sử hình thành đá muối Himalaya

Lịch sử hình thành đá muối Himalaya

Lịch sử của đá muối Himalaya rất, rất dài, có niên đại về sự hình thành của Trái Đất. Đá muối Himalaya xuất phát từ dải muối, là một hệ thống đồi ở tỉnh Punjab của Pakistan. Nó lấy tên đá muối Himalaya từ chính những mỏ đá muối khổng lồ được khai thác tại Himalaya.
Lịch sử hình thành đá muối Himalaya

Các nhà địa chất đặc biệt quan tâm đến Dải Muối Himalaya vì nó chứa chuỗi địa chất hoàn chỉnh nhất trên thế giới với những tảng đá được tiếp xúc theo thứ tự liên tục từ thời Cambri Times (khoảng 540 triệu năm trước) tới Kỷ nguyên Pleistocene (khoảng 2.6 triệu đến 11.700 năm trước).

Phạm vi đá muối Himalaya được cho là đã bị ảnh hưởng trong hàng triệu năm cho đến năm 1849. Đó là khi Tiến sĩ Warth - một kỹ sư khai thác của Anh, đã giúp thiết kế và xây dựng một đường hầm vào Dải muối Himalaya để tiếp cận các mỏ muối tại Pakistan. Cách khai thác đá muối theo phương pháp “trụ cột và buồng” của ông là một kỹ thuật vẫn được sử dụng ngày nay đòi hỏi phải loại bỏ một nửa muối trong khi nửa còn lại bị bỏ lại dưới dạng hỗ trợ cấu trúc cho mỏ.
Lịch sử hình thành đá muối Himalaya

Hiện tại, các mỏ đá muối Himalaya bao gồm khoảng hơn 43 km2  và đường hầm khoảng nửa km2 vào núi. Có bao nhiêu muối Himalaya vẫn còn nằm tại đó để khai thác? Đá Muối Himalaya vẫn còn trong được ước tính tai một nơi nào đó giữa 80 triệu tấn đến 600 triệu tấn.